STAZA SOKOLA - THE TRAIL OF SOKOL

fra Luka Ibrišimović
"Dragi posjetitelju!
Pozivam te, prošeći poučnom stazom i uživaj u ljepoti ovog dijela Požeške gore. Na stazi ćeš uz pomoć poučnih tabli upoznati bogatstvo i vrijednost Požeške gore koja je važno stanište biljnih i životinjskih vrsta, geoloških zanimljivosti,šume, vinograde, povijesnu baštinu.
Molim te dragi prijatelju, s ovog mjesta ponesi samo prizore koje ćeš vidjeti..."
"Dear visitor,
I invite you to walk down the educational route and enjoy the beauty of this part of Požeška Gora hills. Down the route, with the help of the educational tables, you will explore the richness and values of Požeška Gora hills, which is an important habitat of plant and animal species, geological amenities, forests, vineyards, historical heritage. My dear friend, I am asking you, from this place take only the sights you will see..."
Stajališta: Observation points:
1. Požega 1. Požega
2. Staza Sokola 2. The trail of Sokol
3. Kalvarija 3. Kalvarija
4. Ptice 4. Birds
5. Drveće 5. Trees
6. Fra Luka 6. Fra Luka
7. Geološka podloga 7. Geological substratum
8. Lipe 8. Linden trees
9. Šume 9. Forests
10. Hrast kitnjak 10. Sessile Oak
11. Plemenite loze 11. Noble grapes
12. Sisavci 12. Mammals
13. Šumsko voće 13. Wild berries
14. Sokolovac 14. Sokolovac
15. Vidikovac 15. Lookout
16. Bitka s Turcima 16. Battle against the Turks
  Pravila ponašanja:
 • NE OŠTEĆUJTE DRVEĆE
 • NE PLAŠITE, NE OMETAJTE, NE LOVITE I NE UBIJAJTE ŽIVOTINJE KOJE OVDJE ŽIVE
 • SVOJE KUĆNE LJUBIMCE VODITE NA UZICI
 • NE BACAJTE SMEĆE
  Rules of behaviour:
 • DO NOT HARM THE TREES, DO NOT PICK THE PLANTS
 • DO NOT SCARE, DO NOT DISTURB, DO NOT HUNT AND DO NOT KILL THE ANIMALS THAT LIVE HERE
 • TAKE YOUR PETS ON A LEASH
 • DO NOT THROW RUBBISH
Za obilazak staze potrebna je sportska odjeća i obuća, a za kišna vremena dijelovi staze mogu biti skliski.

Sport clothing and footwear needed for exploring the trail; in rainy days parts of the trail could be slippery.

Ukupna dužina staze: 1400 m
Prosječno trajanje obilaska: 1h i 30 min

Total length of the trail: 1400 m
Average duration of the tour: 1 hour and 30 minutes Staza sokola